Tổng Hợp Đại Lý Cửa Hàng Mobifone Tại Cà Mau

Bạn đang ở Cà Mau và đang muốn tìm 1 đại lý hay cửa hàng Mobifone để giao dịch. Trong bài viết này, Mạng Mobifone 5G sẽ chia sẻ đến các bạn danh sách các đại lý cửa hàng Mobifone tại Cà Mau, xem thêm chi tiết ở bài viết ở bài dưới nhé.

Danh sách đại lý cửa hàng mobifone ở Cà Mau

Danh sách cửa hàng Mobifone trong tỉnh:

STT Cửa hàng / Đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 CH Bán lẻ Cà Mau (4CMA00073) Số 135, Nguyễn Tất Thành, P. 08, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau 0290.3837655
2 CHC2 (tuyến huyện) Cái Nước (4CMA00377) Khóm 2, Thị trấn Cái Nước, H.Cái Nước, T. Cà Mau 02.903.882.117
3 CHC2 (tuyến huyện) Phú Tân (4CMA00379) Khóm 1, Thị trấn Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân, T. Cà Mau 02.903.782.788
4 CHC2 (tuyến huyện) Đầm Dơi (4CMA00376) Đường 30/4, Khóm 4, H.Đầm Dơi, T. Cà Mau 02.903.858.464
5 CHC2 (tuyến huyện) Ngọc Hiển (4CMA00383) Khóm 1, TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển, T. Cà Mau 02.903.872.008
6 CHC2 (tuyến huyện) Sông Đốc (4CMA00382) Khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, T. Cà Mau 02903.89.00.99
7 CHC2 (tuyến huyện) Năm Căn (4CMA00378) Số 491, Đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 8, TT.Năm Căn, H.Năm Căn, T. Cà Mau 02.903.730.988
8 CHC2 (tuyến huyện) U Minh (4CMA00374) Khóm 4, Thị trấn U Minh, H.U Minh, T. Cà Mau 02.903.980.374
9 CHC2 (tuyến huyện) Thới Bình (4CMA00373) Khóm 8, Thị trấn Thới Bình, H.Thới Bình, T. Cà Mau 02.903.610.098
10 CHC2 (tuyến huyện) Trần Văn Thời (4CMA00375) Đường số 4, khóm 1, TT. Trần Văn Thời, H.Trần Văn Thời, T. Cà Mau 02903.89.22.90
11 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_1) Số 92 Nguyễn Tất Thành, Khóm 4, TT.Năm Căn, H.Năm Căn, T. Cà Mau 180010-60/62/64
12 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_2) 125B – 127 Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 8, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau 180010-60/62/64
13 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_3) 52 Nguyễn Trãi, P.9, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau 180010-60/62/64
14 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_4) Thửa đất số 186, tờ bản đồ số 11, Khóm 10, TT. Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, T. Cà Mau 180010-60/62/64
15 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_5) 2A Trần Hưng Đạo, Khóm 6, P5, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau 180010-60/62/64
16 ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_6) 18, đường Ngô Quyền, P.02, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau 180010-60/62/64
17 ĐLC Công ty TNHH MTV Sài Gòn MobiFone Năm Căn Khóm 8 Nguyễn Tất Thành, TT.Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau 0907.645.666
18 Đại lý Sài Gòn (4CMA00281) H.Năm Căn, T. Cà Mau

cua-hang-mobifone-tai-ca-mau

CH Bán lẻ Cà Mau (4CMA00073)

Địa chỉ: Số 135, Nguyễn Tất Thành, P. 08, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 0290.3837655

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

CHC2 (tuyến huyện) Cái Nước (4CMA00377)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Cái Nước, H.Cái Nước, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02.903.882.117

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

CHC2 (tuyến huyện) Phú Tân (4CMA00379)

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02.903.782.788

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

CHC2 (tuyến huyện) Đầm Dơi (4CMA00376)

Địa chỉ: Đường 30/4, Khóm 4, H.Đầm Dơi, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02.903.858.464

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

CHC2 (tuyến huyện) Ngọc Hiển (4CMA00383)

Địa chỉ: Khóm 1, TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02.903.872.008

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

CHC2 (tuyến huyện) Sông Đốc (4CMA00382)

Địa chỉ: Khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02903.89.00.99

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

CHC2 (tuyến huyện) Năm Căn (4CMA00378)

Địa chỉ: Số 491, Đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 8, TT.Năm Căn, H.Năm Căn, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02.903.730.988

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

CHC2 (tuyến huyện) U Minh (4CMA00374)

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn U Minh, H.U Minh, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02.903.980.374

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

CHC2 (tuyến huyện) Thới Bình (4CMA00373)

Địa chỉ: Khóm 8, Thị trấn Thới Bình, H.Thới Bình, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02.903.610.098

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

CHC2 (tuyến huyện) Trần Văn Thời (4CMA00375)

Địa chỉ: Đường số 4, khóm 1, TT. Trần Văn Thời, H.Trần Văn Thời, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02903.89.22.90

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_1)

Địa chỉ: Số 92 Nguyễn Tất Thành, Khóm 4, TT.Năm Căn, H.Năm Căn, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 180010-60/62/64

Thời gian làm việc:

 • Các ngày trong tuần: 8h-21h30

ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_2)

Địa chỉ: 125B – 127 Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 8, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 180010-60/62/64

Thời gian làm việc:

 • Các ngày trong tuần: 8h-21h30

ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_3)

Địa chỉ: 52 Nguyễn Trãi, P.9, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 180010-60/62/64

Thời gian làm việc:

 • Các ngày trong tuần: 8h-21h30

ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_4)

Địa chỉ: Thửa đất số 186, tờ bản đồ số 11, Khóm 10, TT. Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 180010-60/62/64

Thời gian làm việc:

 • Các ngày trong tuần: 8h-21h30

ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_5)

Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo, Khóm 6, P5, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 180010-60/62/64

Thời gian làm việc:

 • Các ngày trong tuần: 8h-21h30

ĐLKC Thế giới di động (TGDD_CMU_6)

Địa chỉ: 18, đường Ngô Quyền, P.02, Tp.Cà Mau, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 180010-60/62/64

Thời gian làm việc:

 • Các ngày trong tuần: 8h-21h30

ĐLC Công ty TNHH MTV Sài Gòn MobiFone Năm Căn

Địa chỉ: Khóm 8 Nguyễn Tất Thành, TT.Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 180010-60/62/64

Thời gian làm việc:

 • Các ngày trong tuần: 8h-21h30

Đại lý Sài Gòn (4CMA00281)

Địa chỉ: H.Năm Căn, T. Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02.903.610.098

Thời gian làm việc:

 • Từ T2 – T6: 7h30 – 18h30
 • T7: 8h30 – 16h30
 • CN: 8h30 – 11h30

Phía trên là các đại lý cửa hàng của Mobifone tại Cà Mau, bạn hãy tìm cho mình 1 địa chỉ gần nhất để giao dịch nhé. Nếu còn thắc mắc gì xin hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết. Xin chào.

Rate this post