banner-mangmobifone
banner-mangmobifone

Gói cước 3G

GÓI HD70
70.000đ
DATA: 6 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ON HD70 Gửi 9084
Xem chi tiết
GÓI HD90
90.000đ
DATA: 8 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ON HD90 Gửi 9084
Xem chi tiết
gói hd120
120.000đ
DATA: 12 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ON HD120 Gửi 9084
Xem chi tiết

Gói cước 4G

gói c120
120.000đ
DATA: 120 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ON C120 Gửi 9084
Xem chi tiết
gói ED100
100.000đ
DATA: 120 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ON ED100 Gửi 9084
Xem chi tiết
gói c90n
90.000đ
DATA: 120 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ON C90N Gửi 9084
Xem chi tiết